Görüntüleme Sayısı 
Başlık Yazar Tıklamalar
Öznelliğin biyo-politik üretimi: arzu ve fikir Administrator tarafından yazıldı. 3337
Biyo-politik üretimde sınıf bileşimi: maddi olmayan emek Administrator tarafından yazıldı. 2445
Kant’ın öznesi: egemen mi uyruk mu? Administrator tarafından yazıldı. 3132
Meta fetişizmi: ölçünün ötesinde Administrator tarafından yazıldı. 3931
Bedenimiz ve emeğimiz onurumuzdur Administrator tarafından yazıldı. 2506
Biçimsel Tahakküm, Gerçek Tahakküm ve Ötesi… Biyo-Politik Tahakküm 4658
Mülksüzleşme ve Tahakküm 4003
Kamusal Alanı Ücretli Emeğin Reddi Üzerinden Tanımlamak 3420
Soyut Emeğin Küreselleşmesi 3661
Sınıflaştırma ve Güvencesizlik 3100
Makine Artı-Değer Üretme Aracıdır 3706
İkinci Cumhuriyet ve “Çöplük Bedenler”in Dirilişi 2805
Emeğin Finanslaşması 3254
Meta Toplumsal Bir Üretim İlişkisidir 3821
Meta Fetişizmi ve Antagonizma 4143
Toplumsal Fabrika 3209
Küresel Fabrikada İstihdamın Yasası: Özel İstihdam Büroları 3132
Emek Ulusal Değil Küresel Kurucu Güçtür 2951
Değerin Ölçüsü “Emek Zaman” ve “Egemenlik” İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek 3661
Emeğin “Üretimden Gelen Gücü”nden “Yaratıcı Gücü”ne 3135
Avrupa Birliği ve Emeğin Tahakkümü 2689
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek II 2906
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek 2891
Marx ve Değer Teorisi 3953
Bilgi Toplumu ve Emeğin Denetim Altına Alınması 3540

Sayfa 1 / 7