Görüntüleme Sayısı 
Başlık Yazar Tıklamalar
Öznelliğin biyo-politik üretimi: arzu ve fikir Administrator tarafından yazıldı. 3758
Biyo-politik üretimde sınıf bileşimi: maddi olmayan emek Administrator tarafından yazıldı. 2752
Kant’ın öznesi: egemen mi uyruk mu? Administrator tarafından yazıldı. 3450
Meta fetişizmi: ölçünün ötesinde Administrator tarafından yazıldı. 4485
Bedenimiz ve emeğimiz onurumuzdur Administrator tarafından yazıldı. 2876
Biçimsel Tahakküm, Gerçek Tahakküm ve Ötesi… Biyo-Politik Tahakküm 5068
Mülksüzleşme ve Tahakküm 4402
Kamusal Alanı Ücretli Emeğin Reddi Üzerinden Tanımlamak 3760
Soyut Emeğin Küreselleşmesi 4014
Sınıflaştırma ve Güvencesizlik 3384
Makine Artı-Değer Üretme Aracıdır 4051
İkinci Cumhuriyet ve “Çöplük Bedenler”in Dirilişi 3043
Emeğin Finanslaşması 3549
Meta Toplumsal Bir Üretim İlişkisidir 4138
Meta Fetişizmi ve Antagonizma 4428
Toplumsal Fabrika 3491
Küresel Fabrikada İstihdamın Yasası: Özel İstihdam Büroları 3451
Emek Ulusal Değil Küresel Kurucu Güçtür 3222
Değerin Ölçüsü “Emek Zaman” ve “Egemenlik” İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek 3975
Emeğin “Üretimden Gelen Gücü”nden “Yaratıcı Gücü”ne 3415
Avrupa Birliği ve Emeğin Tahakkümü 2941
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek II 3124
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek 3191
Marx ve Değer Teorisi 4300
Bilgi Toplumu ve Emeğin Denetim Altına Alınması 3888

Sayfa 1 / 7