Görüntüleme Sayısı 
Başlık Yazar Tıklamalar
Öznelliğin biyo-politik üretimi: arzu ve fikir Administrator tarafından yazıldı. 3597
Biyo-politik üretimde sınıf bileşimi: maddi olmayan emek Administrator tarafından yazıldı. 2633
Kant’ın öznesi: egemen mi uyruk mu? Administrator tarafından yazıldı. 3333
Meta fetişizmi: ölçünün ötesinde Administrator tarafından yazıldı. 4245
Bedenimiz ve emeğimiz onurumuzdur Administrator tarafından yazıldı. 2747
Biçimsel Tahakküm, Gerçek Tahakküm ve Ötesi… Biyo-Politik Tahakküm 4920
Mülksüzleşme ve Tahakküm 4245
Kamusal Alanı Ücretli Emeğin Reddi Üzerinden Tanımlamak 3642
Soyut Emeğin Küreselleşmesi 3873
Sınıflaştırma ve Güvencesizlik 3269
Makine Artı-Değer Üretme Aracıdır 3905
İkinci Cumhuriyet ve “Çöplük Bedenler”in Dirilişi 2964
Emeğin Finanslaşması 3412
Meta Toplumsal Bir Üretim İlişkisidir 3994
Meta Fetişizmi ve Antagonizma 4300
Toplumsal Fabrika 3357
Küresel Fabrikada İstihdamın Yasası: Özel İstihdam Büroları 3297
Emek Ulusal Değil Küresel Kurucu Güçtür 3114
Değerin Ölçüsü “Emek Zaman” ve “Egemenlik” İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek 3842
Emeğin “Üretimden Gelen Gücü”nden “Yaratıcı Gücü”ne 3319
Avrupa Birliği ve Emeğin Tahakkümü 2829
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek II 3044
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek 3067
Marx ve Değer Teorisi 4148
Bilgi Toplumu ve Emeğin Denetim Altına Alınması 3725

Sayfa 1 / 7